אטרקציות באזור

פרטים נוספים ניתן לקבל בקבלה או באתר האינטרנט של עמותת התיירות כרמלים: www.carmelim.org.il ואתר האינטרנט של מועצת זיכרון יעקב: www.zy1882.co.il